Frommers.com
Site Directory


Agjensia e lajmeve APP

Albania Photo Press që prej viti 2010 operon në Tiranë por dhe në qytete të tjerë të Shqipërisë në fushën e fotografimit dhe filmimit të ngjarjeve nga fusha e Aktualitetit, Kronikës, Politikës, Kulturës etj. 
Albania Photo Press ose Shtypi Fotografik Shqiptar me slloganin “C’do lajm është lajmi i parë” ka për qëllim që c’do lajm pavarësisht kategorisë dhe llojit të tij meriton të publikohet në faqen kryesore. Në faqe publikohen dhe lajme nga Showbizi, Shkenca, Kuriozitete, Sporti, Reportazhe por lajme nga Bota.